Wczoraj pojawiła się informacja o najbliższym LEPie: "Najbliższy LDEP odbędzie się 12 lutego, a LEP - 26 lutego 2011, pod warunkiem, że nie zostaną one wcześniej zniesione planowaną nowelizację ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty." Trochę to chyba nie fair, że po zakończeniu studi...