Od kwietnia na rynek wprowadzone zostaną nowe druki recept. Będą dodatkowo zabezpieczone, aby zmniejszyć zjawisko ich fałszowania. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje projekt rozporządzenia, które wprowadzi nowe druki recept. Obecnie jest ono w uzgodnieniach wewnątrzresortowych.Artur Fałek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej w resorcie zdrowia, zakłada, że zaczną one obowiązywać od początku II kwartału tego roku, czyli od kwietnia.- Natomiast od 1 lipca będą stanowić jedyny wzór recept, jakimi będą mogli posługiwać się lekarze przepisujący leki - mówi Artur Fałek.Nowe recepty będą posiadać dodatkowe zabezpieczenia, m.in. znak wodny. Mają się na nich znajdować także niepowtarzalne numery charakterystyczne dla poszczególnych województw. To ma je lepiej chronić przed fałszowaniem. Z danych NFZ wynika, że skala tego zjawiska jest nadal niepokojąca. Wciąż do systemu lecznictwa trafiają np. druki kserowane lub o takich samych numerach.Tylko w III kwartale ubiegłego roku NFZ przeprowadził kontrole u 198 lekarzy, którzy łącznie przepisali leki na kwotę ponad 10 mln zł. Fundusz zakwestionował zasadność przepisanych leków na kwotę 1,36 mln zł (czyli 13,5 proc.). Najwięcej źle wypisanych recept było w województwie mazowieckim i małopolskim.- Skala zjawiska fałszowania recept została w pewien sposób ograniczona poprzez wp...