Paul S. Chan i wsp. Appropriateness of Percutaneous Coronary Intervention, LINK: JAMA 2011;306:53 Jak się szacuje, co roku w USA wykonywanych jest około 600 000 przezskórnych interwencji na tętnicach wieńcowych (PCI), których koszt przekracza 12 miliardów dolarów amerykańskich. Trzeba przy tym pamiętać, że pacjenci poddawani PCI narażeni są na związane z ich wykonywaniem powikłania, głównie powikłania krwotoczne i zakrzepicę w stencie. Co więcej, w najnowszych badaniach poświęconych stabilnej chorobie wieńcowej (bez ostrych zespołów wieńcowych) wykazano, że w porównaniu z leczeniem zachowawczym PCI pozwala uzyskać jedynie umiarkowaną poprawę dolegliwości (ocenianą na poziomie populacyjnym). Ze względu na inwazyjny charakter zabiegu PCI i jego koszt osoby zajmujące się zarządzaniem systemami opieki zdrowotnej powinny posiadać wiedzę na temat zgodnego i niezgodnego ze wskazaniami stosowania tej procedury. Dane takie można znaleźć na łamach Journal of the American Medical Association, w którym Paul S. Chan i wsp. na podstawie raportu ACCF/SCAI/STS/AATS/AHA/ ASNC 2009 Appropriateness Criteria for Coronary Revascularization ocenili, czy przezskórne interwencje na naczyniach wieńcowych wykonuje się zgodnie z zaleceniami. ...