Artykuł redakcyjny. On the horizon in heart failure, LINK: Lancet 2011;376:637 Redaktorzy The Lancet podsumowali najważniejsze wnioski z artykułów poświęconych postępom w zakresie niewydolności serca i opublikowanych w ostatnim czasie w tym czasopiśmie. Ze statystyk europejskich wynika, że na niewydolność serca cierpi 14 mln mieszkańców naszego kontynentu. Rosnącą zapadalność obserwuje się także w krajach rozwijających się. Nieprecyzyjne dane z Indii wskazują, że w 2010 roku zanotowano od 0.48 do 1.8 miliona nowych przypadków choroby. Patogeneza niewydolności serca jest złożona, a największy udział na poziomie populacyjnym ma niedokrwienne uszkodzenie serca i dysfunkcja zastawek. Chorobowość jest szczególnie wysoka w grupie osób powyżej 60 roku życia, w szczególności z niekontrolowanym nadciśnieniem, cukrzycą i innymi czynnikami ryzyka. Badania podstawowe pozwoliły na pogłębienie wiedzy na temat molekularnego podłoża niewydolności serca. Niestety, za wyjątkiem iwa...