Znaczenie biopsji endomiokardialnej (EMB) w diagnostyce i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych u dzieci i dorosłych wciąż budzi kontrowersje, a różnice w praktycznym jej stosowaniu są duże, nawet między wiodącymi ośrodkami specjalizującymi się w terapii schorzeń układu k...