W najnowszych zaleceniach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego rozszerzone zostały wskazania do leczenia chorych przy użyciu...