Xian Wen Jin, Andrea Sikon i Belinda Yen-Lieberman. Cervical cancer screening: less testing, smarter testing, LINK: Clev Clinic J Med 2011;78:737 (dostępny pełen tekst) W Cleveland Clinic Journal of Medicine warto zwrócić uwagę na obszerny artykuł przeglądowy podsumowujący zmiany poglądów na temat skriningu raka szyjki macicy. Ostatnie lata są okresem rosnącego przekonania o zasadności wydłużenia odstępów pomiędzy kolejnymi badaniami przesiewowymi oraz rutynowego oznaczania wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) w ramach skriningu. To przekonanie zyskało odzwierciedlenie w wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Położniczo-Ginekologicznego (ACOG) z 2009 roku. W dokumencie zmieniono na 21 lat dolną granicę wieku kobiet, u których należy wykonywać badania przesiewowe (wcześniej zalecano ich rozpoczęcie do 3 lat od inicjacji seksualnej lu nie później niż w wieku 21 lat) . Pomiędzy 21 a 30 rokiem życia skrining powinien polegać na wykonywaniu testu metodą Papanicolau co 2 lata, a nie tak jak wcześniej, rokrocznie. Powy...