Mohammad H Forouzanfar i wsp. Breast and cervical cancer in 187 countries between 1980 and 2010: a systematic analysis, LINK: Lancet 2011;378:1461 Media donoszą o stałym wzroście liczby zgonów spowodowanych nowotworami piersi zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się. Dzieje się tak pomimo dowodów na skuteczność badań przesiewowych i leczenia raka piersi a także skuteczności skriningu i szczepionki przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka w zapobieganiu raka szyjki macicy. Z zainteresowaniem warto zatem zapoznać się z zebranymi ze 197 krajów świata danymi na ten temat. W okresie od roku 1980 do 2010 globalna zapadalność na raka piersi wzrosła z 641 000 przypadków w roku 1980 do 1 643 000 przypadków w roku 2010 – co odpowiada rocznemu przyrostowi o 3,1%, i przewyższa tempo wzrostu całej populacji. W tym samym czasie roczna liczba zgonów z powodu raka piersi wzrosła z 250 000 do 425 00 - wzrost zgonów wolni...