Opracowanie na podstawie: Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2008. Artykuł zawiera same zalecenia z oryginalnej publikacji, streszczenie, op...