Porównanie opracowań American Heart Association (AHA) i American Stroke Association (ASA) oraz European Stroke Initiative (EUSI)odnośnie krwot...