Epidemiologia, czynniki ryzyka, historia naturalna i patofizjologia. Diagnostyka i leczenie. Postępowanie w sytuac...