Wytyczne Międzynarodowej Grupy AZW, służące diagnostyce autoimmunologicznego zapalenia wątroby. Na podstawie: Alvarez F., Berg P., Bianchi F. i wsp.: International...