Rodentycydy często zawierają w swoim składzie warfarynę. Przypadkowa ekspozycja na rodentycydy może prowadzić do poważnego zatrucia. Konsensus w sprawie postęp...