Chciałam się zapytać czy wam wydłużono okres odbywania specjalizacji w ramach studiów doktoranckich o okres urlopu macierzyńskiego/zwolnień przed porodem itp....Wiadomo że tu ni...