Proszę o pomoc w ustaleniu podstawy prawnej, dotyczącej wypłaty tzw. wyrównania dyżurowego za okres ciąży lekarza-rezydenta. Otrzymuję sprzeczne informacje- mój zakład pracy wylicza średnią z ostatnich 3 miesięcy przed dostar...