Recepta wypisana z datą 13.03.2009 do realizacji od 13.03.2009 zakwestionowana w aptece w in...