Tylko pozazdrościć...============================Lekarze deficytowych dziedzin medycyny: onkologii, kardiologii i medycynie pracy mogą mieć refundowane ze środków unijnych kursy specjalizacyjne, ale nie wiedzą o takiej możliwości.Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie realizuje ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekt kształcenia w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy.Do projektu zostały włączone wszystkie uczelnie i instytuty naukowe uprawnione do szkolenia lekarzy w tych dziedzinach medycyny. CMKP finansuje koszty wynajęcia sali i wynagrodzeń wykładowc...