Stanowisko Komitetu Ministrów Rady Europy odnośnie zasad żywienia pacjentów szpitalnych. Standardy mające służyć zmniejsze...