Dokumenty wymagane obligatoryjnie: wniosek o rozpoczęcie specjalizacji kserokopia stałego prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu (lekarze posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu winni dostarczyć stałe prawo wykonywania zawodu po zakwalifikowaniu się do odbywania specjalizacji, przy odbiorze skierowania na r...