Porównanie rekomendacji dotyczących prewencji odleżyn wśród pacjentów objętych opieką doraźną oraz długoterminową...