Czy są jakieś szczególne przeciwwskazania do statyn w stwardnieniu rozsianym? ...