Pacjentka dowieziona do przychodni POZ ,po odmowie pogotowia ratunkowego. Duszność od 6 godzin ,FA komory-140/min,EKG-bez cech świeżego niedokrwienia, obrzeki+,zastój ++,zagrażający obrzęk...