wstrząs kardiogenny, uniesienia ST tumbstone I,aVL,V2-V6,bardzo wysokie troponiny. Nieprzytomna zwieziona przez PR z meliny,z...