Czyje? Odpowiedź http://www.wprost.pl/ar/308681/Sikor...