Czasami specjaliści mają tak wąską specjalizację, ż...