Niespecyficzne bóle w kl.piersiowej,cichy szmer nad podstawą serca RR-110/70 mm...