Pacjent z nadciśnieniem,przychodził z objawami bólowymi L/S naprzemiennie promieniującymi do LKD lub PKD.EKG bez rewelacji,RZM,USG j.brzusznej-bz. wykonałem Echo,niedawno przeglądałem to badanie,z tego powodu,że pacjent wylądował na ch.naczyniowej z zatorem tt.kd,nekrozą palucha do amputacji podudzia ponoć,przebywa w szpitalu. ...