Leczony od m-ca z powodu zaostrzenia POCHP,rozpoznane przez pulmonologa,kilka wizyt na IP,nocne interwencje doraźne PR-HC+AMF+MgS04,ostatnia wczorajszej nocy. Zastój-,obrzęki-,nad płucami bez dodatków świs...