Samorząd lekarski w sposób niedopuszczalny ingeruje w rynek produktów leczniczych – stwierdził UOKiK i nałożył na NIL karę finansową. Chodziło o... negatywne stanowisko samorządu w kwestii przepisywania preparatów homeopatycznych. IL odwołała się od kary.Trwa w tej sprawie proces. U źródeł tego precedensowego procesu leży stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej z kwietnia 2008 r. „Rada negatywnie ocenia zjawisko stosowania homeopatii i pokrewnych nienaukowych metod przez niektórych lekarzy i lekarzy dentystów, a także organizowanie szkoleń w tych dziedzinach przez instytucje i organizacje mające sprawować pieczę nad prawidłowym wykonyw...