Dostałem własnie spam z NRL, w którym Prezes Maciej Hamankiewicz tłumaczy, dlaczego mamy płacić więcej. Dla osób, które nie dostały ww. spamu, cytuję (cyfry w nawiasach to moje odnośniki): Koleżanki i Koledzy W związku z pytaniami, które docierają w kwestii składki członkowskiej jeszcze raz wszystkich Was informuję: Naczelna Rada Lekarska - zgodnie z wnioskiem Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich oraz projektem przedstawionym przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie - podjęła uchwałę o wzroście składki od 1 stycznia 2015 roku z 40 zł do 60 zł miesięcznie dla lekarzy i lekarzy dentystów do 75 roku życia, wykonujących zawód. Istnieje kilka powodów takiej decyzji: - (1) zwolnienie z opłacania składki wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów powyżej 75 roku życia, - (2) zwolnienie z opłacania składki dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie uzyskują przychodu z wykonywania zawodu, - (3) zwiększenie liczby bezpłatnych szkoleń podyplomowych dla lekarzy organizowanych przez izby lekarskie, - (4) zapewnienie większej niż dotychczas ochrony prawnej ze strony biur prawnych izb lekarskich, - (5) wprowadzenie mechanizmów zwiększających wpływ na przepisy prawne dotyczące lekarzy, - (6) więcej środków na pomoc dla lekarzy emerytów, lekarzy w trudnych sytuacjach i dla ich rodzin, sierot po zmarłych lekarzach, - (7) przeznaczenie środków na czynności w zakresie odpowiedzialności zawodowej (koszty zadań przejętych od administracji państwowej, za które Minister Zdrowia powinien a nie chce płacić). Podwyżka wysokości składki w połowie uwzględnia inflację (8) z ostatnich 6 lat, kiedy składka nie była podwyższana. Rozumiemy, że każda podwyżka jest trudna do zaakceptowania. Popierając wzrost składki możemy jednak pomóc sobie, a przede wszystkim innym lekarzom (9). Jeden z portali porównał lekarzy do maklerów, podając wartość składki, jaką płacą. Historycznie składka na izbę lekarską była składką procentową wynoszącą 2% od przychodu (składka procentowa obowiązuje np. w OZZL i wynosi 1% pensji). Jeśli porównywać to: składka podstawowa opłacana przez adwokatów jest ustalana przez okręgi i wynosi w Warszawie 120 zł, w Krakowie 245 zł miesięcznie; składka radców prawnych wynosi 100 zł miesięcznie; składka opłacana przez notariuszy to 2,5 % pobranej taksy notarialnej, lecz nie mniej niż 700 złotych miesięcznie (10). Maciej Hamankiewicz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Przyznaję, że do tej pory byłem zupełnie obojętny jeśli chodzi o istnienie lub nieistnienie Izb z lekkim przechyłem na "pro", ale po tej uchwale nie uroniłbym łezki, gdyby Izby zostały zlikwidowane. Przypominają one w tej chwili w skali mikro polski aparat administracyjny, który wyciąga rękę po coraz większe pieniądze, nie dając nic namacalnego w zamian (przepraszam: dając wybranej grupie wta...