Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej domaga się wprowadzenia minimalnych cen alkoholu. Polski samorząd podziela opinię, że nadmierne spożycie alkoholu jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia w Europie, a jednym z najbardziej skutecznych sposobów przeciwdziałania temu są regulacje związane z ceną alkoholu.NIL domaga się również sp...