Wejście 1 stycznia 2015 r. w życie tzw. pakietu onkologicznego grozi destabilizacją całego systemu ochrony zdrowia – uznała Naczelna Rada Lekarska, zwracając się do Prezesa Rady Ministrów o wstrzymanie wejścia w życie tych przepisów. Zdaniem NRL, pakiet nie tylko nie popra...