Czy w waszych szpitalach ordynatorzy bądź kierownicy specjalizacji robią jakieś problemy z wysyłaniem na s...