jako lekarz POZ, kierownik SPZOZ w pełni popieram PZ i myślę,że te POZ , które podpisały aneksy winny moim jak najszybciej pokazać jakim bublem są wprowadzone pakiety, np:lekarze w ciągu 1 m-ca wystawiają po 30 kart onkologicznych , p...