– Każdy lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki lekarskiej na rzecz podmiotów leczniczych, na podstawie umowy kontraktowej, jest zobowiązany do zarejestrowania/zgłoszenia w swojej izbie wszystkich miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie danego regionu – przypomina swoim członkom Dolnośląska Izba Lekarska. Obowiązek zgłaszania miejsc pracy wynika z przepisów Ustawy o dzia...