informacja na stronie: http://ozzl.org.pl/index.php/13435-okregowy-zjazd-lekarzy-w-bialymstoku-potepil-postawe-i-zachowanie-le...