http://bankmleka.democms.pl/?page_id=15 http://tygodnik.onet.pl/30,0,75115,rachunek_od_krowy,artykul.html Chciałabym bardzo aby w przyszłości powstały w Polsce prawdziwe banki mleka tak, jak jest to praktykowane w innych krajach, ab...