czy jest oficjalne stanowisko względem uczulonego pacjnta nie na kontrast (np na pyłki) i wykonania badania kontrast...