Wiem, że koncentratora tlenu nie stosujemy do leczenia duszności towarzyszącej stanowi zagrożenia życia. Ale twierdzenie to dotyczy leczenia szpitalnego. Moje pytanie dotyczy POZ znajdującego się 500 m od stacji ratownictwa: Czy...