Pacjentka   po wymianie zastawki aortalnej i by -passie zaintubowana w 4 dobie z powodu niewydolności oddechowo-krążeniowej wydaje się,że wynikłej z pooperacyjnego zapalenia ...