Zwracam się z pytaniem i jednocześnie prośbą do kolegów diabetologów. Czy posiadacie Pańs...