Cytat : Świat bez jakiegokolwiek respektu dla rzeczy umownych byłby - uwierz - nie do strawienia . PPas121 Rzecz umowna : post w przestrzeni myślowej E(-). Klucze : - system ochrony zdrowia ( POZ, AOS, 112 , SZPITAL (...) ) - ICD-10 - CZAS pacjenta POZ - data w...