Moja pacjentka, ok 40 letnia, z zawrotami głowy trafiła ode mnie do neurologa. Miała nieprawidłowe EEG, stwierdzono małe napady padaczkowe (pacjentka w różnych sytuacjach mówiła jakby w nieświadomości zdania zupełnie nie pasujące do kontekstu) więc zaproponowano MRI. Pacjentka w ankiecie przed podaniem kontrastu zaznaczyła, że miała dwukrotnie wstrząs anafilaktyczny, jeden z zatrzymaniem krążenia po podaniu iniekcji z lignokainą. Zasłabła tez u stomatologa po podaniu drugiego w życiu zastrzyku mepiwakainy. Kontrastu jej nie podano (nie wiem czy w ogóle można było tak zrobić, jeśli pacjentka wyraziła zgodę na kontrast). W badaniu wyszło coś opisywanego jako torbiel paj...