Jak często wymienia się PEG? Chodzi o chorą z sepsą, najpewniej ur...