Piszę do Was z zapytaniem, bo może ktoś spotkał się z podobnym problemem...Pracuję w hospicjum, gdzie na oddziale mamy 2,5 letnią dziewczynkę na respiratorze. Dziewczynka jest po urazie rdzenia kręgowego(sierpień 2008)-po upadku z okna (MR kręgosłupa szyjnego : z 08.2008-na odc 25mm od zęba obrotnika, do C2-C3 ognisko w rdzeniu kręgowym o podwyższonym sygnale w T2 ,PD zajmujące centrum rdzenia, przemawiające za stłuczeniem. Na poziomie C2-C3 widoczny twór obrączkowaty o śr.8 mm-krwiak? MR z 02.2009-w rdzeniu kręgowym widoczne patologiczne ognisko położone śródrdzeniowo na wys C2, o wysokim sygnale., w obrazach T2 ognisko”idące”za sygnałem płynu, o wymiarach ok4x2mm, w łączności z wywiadem odpowiada śródrdzenowej malacji pourazowej),zyskwalifikowana z zabiegu. Podłączona do respiratora, ponad pól roku na OIT. Początkowo dziecko z niedowładem 4-kończynowym, jednak intensywna rehabilitacja daje efekty i na dzień dzisiejszy porusza obręczą barkowa, rączkami, nawet powoli podnosi je do góry i trzyma uniesione, porusza nóżkami, paluszkami od nóg. Jest w pełni przytomna z kontaktem logicznym, odpowiada na polecenia, mówi poj...