Saurav Chatterjee i wsp. Association of Blood Transfusion With Increased Mortality in Myocardial Infarction, LINK: JAMA Intern Med. 2013;173:132 Na łamach Archives of Internal Medicine Chatterjee i wsp. przedstawili wyniki meta-analizy prac oceniających zależność pomiędzy przetoczeniami krwi a śmiertelnością w zawale serca. Na wstępie przypomnieli, że wprawdzie leczenie przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe zrewolucjonizowało terapię ostrych zespołów wieńcowych, to jednocześnie zwiększyło ryzyko krwawień, niedokrwistości i przetoczeń krwi. Pomimo postępów w terapii reperfuzyjnej chorzy z niskimi poziomami hemoglobiny mają nadal więcej powikłań pooperacyjnych i wyższą śmiertelność. Z drugiej strony przetoczenia preparatów krwi mogą prowadzić do przeciążenia układu krwionośnego i zwiększenia trombogenności, co może pogarszać przebieg kliniczny choroby. Wykazano, że podwyższone poziomy hemoglobiny mogą wiązać się z wyższą śmiertelnością. W analizie post hoc wieloośrodkowego badania klinicznego Hebert i wsp. nie odnotowali korzyści płynących z liberalnych przetoczeń prowadzących do utrzymania poziomu hemoglobiny na poziomie co najmniej 10 mg/mL u krytycznie chorych pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Ponieważ wyniki poszczególnych badań pozostają z sobą w sprzeczności, trwa spór na temat potencjalnych korzyści lub szkodliwośc...