Dotyczy pacjenta nie zaintubowanego, wydolnego oddechowo i krążeniowo (w zespole Guillain - Barre, miastenii). Czy robi to anestezjolog, n...