Pacjent przyjęty do OIT w stanie ogólnym cięzkim, niewydolny krążeniowo i odechowo, po zabiegu resekcji pęcherza moczowego z limfadenektomią z powodu raka. W wywiadzie CML (w kontroli hematol.), STEMI z implantacją stentu powlekanego, 6 mcy temu. Wentylowany mechanicznie, układ krążenia wspomagany wlewem noradrenal...