Przeklejamz menadżerów bo nikt nie napisał :( Czy ktoś zetknął się z problemami i może zechce podzielić się wiedzą (POZ/spółka jawna/kilkuosobowa) 1)Jak prawnie uregulować w statucie spółki jawnej, kilkuosobowej, dziedzicznie (konkrentnie aby po śmierci wspóln...