Narodowy Fundusz Zdrowia zwraca uwagę, że zgodnie z przepisami zawartymi w § 12 ust. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 poz. 484), świadczeniodawca zobowiązany jest do wydawania świadczeniobiorcy po zakończeniu leczenia szpitalnego, niezależnie od karty informacyjnej: skierowania na świadczenia zalecone w karcie informacyjnej, recepty na leki i zlecenia na środki pomocnicze lub wyroby medyczne będące środkami ortopedycznymi zlecone w karcie informacy...